انتخابات مجلس هشتم

هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بندر عباس قشم و حاجی آباد و ابوموسی و

زندگینامه دیدگاهها و برنامه ها

زندگینامه و ویژگیهای فردی:

ریشه  در ا فتا د گی دارم ، بر  از  آزاد گی

من کیم ؟بی همرهی مرد رهی سروی سهی

اصغردرویشی فرهنگی و شاعر گمنام هرمزگانی متخلص به امیردر تیرماه1351دریکی ازروستاهای دوردست میناب(گستوک زرملک) واقع  در مرزشرقی استان هرمزگان استان وکرمان در خانواده ای متدین چشم به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی قرآنی را نزد پدرش که استاد مسلم قرآن و عرفان و از دوستداران و ارادتمندان اهل بیت نبوت(ع) است گذراند و پس ازاتمام تحصیلات ابتدایی همراه خانواده به خمیرو بندر عباس آمد. سپس تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی رشته بیولوژی درشهر  بندرعباس ادامه داد.

( مدرسه راهنمایی بیهقی، دبیرستانهای مرحوم طالقانی و شهید چمران و دانشگاه پیام نور). بیش از 13 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش در بخشهای آموزشی و اجرایی درمناطق میناب و بندرعباس از ایشان معلمی توانمند و مدیری کارآمد ساخته است که اگر ویژگیهای اخلاقی و توانمندیهای فردی ایشان شامل  صمیمیت و مهربانی، افتادگی و آزادگی ،شجاعت و جسارت ، آگاهی واعتماد به نفس واراده قوی را به این مجموعه بیفزاییم انصافا این جوان خوش مشرب هرمزگانی گزینه مناسبی برای دفاع از مطالبات مردم استان در عرصه های تصمیم سازی وقانون گذاری است. برخورداری ازاستعداد ادبی خدادادی، فصاحت وبلاغت در کلام و قدرت استدلال بالااز نقاط قوت وی در سخنوری است.ایشان با توجه به مطالعات خود در حوزه های تخصصی چون اکولوژی ،فیزیولوژی و بیو شیمی  وگسترش دانش عمومی خود درحوزه هایی چون فلسفه، عرفان،ادبیات فارسی و روانشنا سی موفقیت وبهره گیری از برنامه ریزی عصبی کلامی(N.L.P.)  درارتباطات،و شناخت کافی از قابلیت ها و توانمندیها و محدودیتها و تنگناها ی استان هرمزگان از توانمندیهای غیر قابل انکاری برخوردار است. اکنون این دوستدارایران وایرانی  با فکر تازه و طرح نو به میدان آمده تا پیام آورامید وزندگانی پر نشاط  در هرمزگان پر استعداد  باشد و با این حرکت خود جوانان هرمزگانی را به رشد وبالندگی و اعتماد بنفس وهرمزگان و هرمزگانی را به آینده درخشان نوید داده  و تمام همت خود را با بالاترین سطح فعالیت بکار گرفته وبه انظار عمومی بگذارد. نظرات ایشان درباره آینده سیاسی استان جالب توجه و شنیدنی است.

عن قریب است که غوغا بکند در عالم                                 این سلحشور که از کشور جان می آید

شا عر ملک خلیجیم و ا میرا لشعرا                                      موج آ وازه ی ما با سبلان می آ ید

با خلیج وطنم،فارس عجین بوده امیر                                   وهمین فارس به تالیف وبیان می آید

آنچه می آید از الوند و دماوند وسهند                                   ا زخلیج ا بد فارس هما ن می آید

ای کهن بوم من ای مهد تمدن ،ایران!                                   باز هم نام تو بر صدر جهان می آید

دیدگاهها و نظرات:

وی با دیدگاهای مستقل فرا جناحی و تعامل مثبت با مردم و به عنوان عضو ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور به میدان آمده تا در مسیر حرکت امام (ره)،انقلاب و قانون اساسی ورهبری گام بردارد.                                                                   

 من آمده ا م توهم بیا  مردانه

تا باده خوریم از همین پیمانه    

کاندیدای جوان و جوانگرای ما در مجلس هشتم  در نگاه کلان به جامعه و ریشه یابی مشکلات در بخشهای مختلف معتقد است ما علی رغم سعی و تلاش در تعریف ، برنامه ریزی و اجرا و دستیابی مناسب به اهداف توسعه  کشور مان ، هنوز نتوانسته ایم آنطور که باید ازآموزه های قرآنی دراین مسیر بهره بگیریم.وی قرآن را محور توسعه ملی دانسته و به عنوان یک تحول خواه و نواندیش دینی خواستاربهره گیری قانونگذاران و برنامه ریزان اقتصادی از الگوی بومی ایرانی-اسلامی توسعه درحل مشکلات اقتصادی کشور و وضع نامناسب معیشت مردم و تغییر در تشکیلات بالا دست اقتصادی است. ایشان به طور جدی خواستار چاره اندیشی مجلس هشتم در تصویب طرحهایی  برای رفاه حال مردم و بویژه اقشار آسیب پذیرو کم درآمد و توجه به اشتغال و مسکن جوانان و تعدیل نرخ تورم باروشهای علمی وجهانی و بهره گیری ازمشاوره اندیشمندان اقتصاد اسلامی است .ایشان معتقد است استان هرمزگان بخشی از هویت تاریخی وفرهنگی کشورمان را تشکیل می دهد و مردم با فرهنگ و اصیلی  که در این منطقه زندگی می کنند برای کشور یک سرمایه بزرگ هستند.وی معتقد است موقعیت حساس جغرافیایی و ژئوپولیتیک استان هرمزگان موجب استقرار زیربناها و زیرساختهای نیرومندی مانند بنادر شهید رجایی و شهید باهنربا عملکرد فراملی،اسکله های متعدد وصنایع بزرگ ، و مناطق آزاد تجاری صنعتی ؛گردیده است که این امراگرچه از یک سو موجب تقویت اقتصاد ملی گردیده ولی از سوی دیگر موجب غفلت از توسعه متوازن وپایداراستان شده  است که خود زمینه های بروز چالشهای جدی در ساختاراقتصادی،اجتماعی وفرهنگی استان را فراهم نموده است.به عبارت دیگرتوسعه استان هرمزگان عمدتا برون زا یعنی مبتنی برمقتضیات ملی بوده و درونزا یا منطقه ای نبوده است.از اینرو لازم است برای برون رفت ازوضعیت موجود ،بسیاری از قابلیت های استان از حالت بالقوه به فعلیت درآید و شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی یک فرایند تدریجی به سطح ملی ارتقاء یابد و دراین میان توسعه سرمایه انسانی و افزایش توانمندیهای آنها وآموزش نیروهای انسانی ماهر و متخصص به عنوان یگ گام اساسی مورد تاکید می باشد چرا که در استان هرمزگان مشکل نیروی انسانی در همه ابعاد و سطوح آن از بزرگترین چالشها و از مهمترین تنگناهای توسعه میباشد.همچنین عدم بکارگیری گسترده نیروی انسانی موجود بومی نه تنها مهارتهای فنی و تکنولوژی لازم را به آنها منتقل نکرده بلکه موجب گرایش آنان به سمت مشاغل کمتر مولد و غیر رسمی ودر سطح پائین شده است. پیامد این وضعیت باعث کاهش مشارکت جوانان بومی و ایجاد چالشهای موجود در سطوح مختلف بین بومیان و غیر بومیان گردیده است. ایشان راهبرد پیشنهادی خود را دراینخصوص ارائه طرحها وبرنامه ها یی می داند که بتوانند این محدودیتها را برطرف ساخته و موجب بهبود تدریجی منابع انسانی گرددند که این مهم با تلاش مجدانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درحوزه های انتخابیه استان با پیگیری تصویب قوانین لازم وابلاغ آنها به دولت ونظارت آنان، شدنی است. وی معتقد است که نماینده مجلس باید در ارتباط متقابل با مردم و در پی شناخت نیازها و خلا های قانونی در سطح ملی و استانی بوده وبرای پوشش نیازهای منطقه تمام تلاش خود را بکار گیردو از نخبگان و صاحبنظران جامعه مشورت بگیرد و مصالح عموم مردم را درنظر بگیرد نه منافع جناحی و گروهی. ایشان در اینباره میگوید: "نماینده مردم باید ازجنس خود مردم واز متن جامعه ومتعلق به آحاد مردم و آگاه به درد جامعه وهمزیست و همصحبت ودرکنارآنان ورئوف ومهربان ودردآشناودیندار و قدردان مردم و انقلاب اسلامی وقانون اساسی و ایران سربلند باشد.اینطور نباشد که مردم نمایندگان خود را فقط در زمان جلب آراءدر حوزه های انتخابیه ببینندوپس ازآنکه به مجلس راه یافتند دیگر ازآنها خبر واثری نباشد تا دور بعدی انتخابات و در طول دوره نمایندگی ازدسترس عموم، خارج بوده  وحتی حاضر به دیدار با مردمی که آنان را انتخاب و به مجلس روانه کرده اند، نباشند. وعده های آنچنانی بدهند ولی در عمل کاری در جهت تحقق آنچه وعده کرده اند،نکنند و از نمایندگی صرفا به تکیه بر کرسی نمایندگی مجلس اکتفا نمایند.

این جماعت وعده خورشید بودن می دهند

سوسویی از دور بعدا همچو انجم می کنند

اهداف وبرنامه های استانی وشهری وروستایی:

1)پیگیری و تعامل با دستگاههای ذیربط  درجهت ایجاد اشتغال جوانان استان2)تلاش مجدانه و پیگیری مستمرو ایجاد الزام عملی از هیئت دولت تا کوچکترین بخشها ی شهرداری در جهت ساماندهی حاشیه نشینی و اصلاح بافتهای فرسوده در شهر های استان با تاکید بر شهر بندرعباس و پیگری لازم در خصوص جذب سرمایه های ملی و فرا ملی بویژه برای آبادانی محلات کوی ملت و دوهزار ،کمربندی و درخت سبز، محله چاهستانی ها ودوراهی ایسینی ،اسلام آباد ،کوی آیت الله غفاری (شهناز)، نخل ناخدا و شهرک توحید.3)تلاش در جهت تصویب قوانین مورد نیاز جهت حمایت از جوانان با استعداد استان از طریق اعطای تسهیلات و بورسهای تحصیلی و افزایش سهمیه پذیرش دانشچویان بومی در دانشگاهها.4) ارتباط قوی ، موثر و کار آمد با مجموعه وزارتخاته ها و نهادهای برنامه ریزی کشور به منظور انعکاس مسائل مرتبط با توسعه استان وجلب مشارکت آنها برای تدوین برنامه ها و انتخاب و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی مناسب به عنوان یک اهرم موثر در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی استان.5)پیگیری افزایش سطح کیفی بهداشت و درمان و توسعه و استقرار شبکه های بهداشتی و درمانی در مناطق شهری و روستایی استان وپیگیری جذب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری دربخش بهداشت و درمان.6)تعامل مناسب با شوراهای شهر وروستا درجهت بالا بردن سطح مشارکت نهادهای مذکور در روند توسعه استان.7)تلاش مستمر درجهت تقویت وگسترش مناسبات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی در استان با سطح ملی درراستای افزایش تعامل و وفاق ملی.8) تلاش وپیگیری لازم ومستمر در خصوص گسترش و تقویت آموزش وپرورش و آموزش عالی به عنوان یک رکن اساسی در جهت توسعه منابع انسانی و رشد علمی و شکوفایی فرهنگ و هنر بومی 9)تلاش وپیگیری مستمردرجهت اجرای کامل طرح ها ومصوباتی که توسط هیئت دولت به وزارتخانه ها ودستگاههای ملی و استانی تکلیف شده است(مانند طرح توسعه میان مدت استان ،مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور محترم و سایر مصوبات هیات وزیران)10)توجه ویژه به نواحی کمتر توسعه یافته وخاص استان ازطریق تصویب قوانین لازم وتعامل مناسب با نهادهای ذیربط برای ایجاد وتوسعه زیر ساختها  مبتنی برقابلیت های هر منطقه.11)تعامل ،حمایت وارتباط قوی و موثر با مجموعه مدیریتی و کارشناسی استان در راستای برنامه ریزی اصولی واتخاذ راهکارها و راهبردهای مطلوب به منظورپیشبرد سریع و عمران وآبادانی استان12) تلاش و پیگیری و تعامل با دستگاههای اجرایی در بکارگیری و احترام به تمام نیروهای توانمند استان در جهت کاروتلاش برای خدمت به مردم. 

اهداف و برنامه های ملی وبین المللی:

1)تلاش به منظور تصویب وحمایت از قوانین مورد نیاز توسعه متوازن کشور در راستای اهداف انقلاب و راه امام(ره) 2)نظارت موثر وکارآمددرسطوح ملی ومنطقه ای برعملکرد دستگاه اجرایی در راستای اهداف سند چشم اندازتوسعه و تلاش درجهت بالا بردن توان آنها به منظور انجام وظایف محوله از طریق تصویب قوانین مناسب.3)تصویب قوانین لازم ومناسب به منظور توزیع عادلانه درآمد ملی وتوجه خاص به بهبود وضع معیشت و رفاه اقشار کم درآمدوآسیب پذیر.4)تلاش درجهت تصویب طرحها و قوانین مورد نیاز به منظورتوسعه و اشتغال مولد وپایدارکشور.5)تلاش درجهت تصویب قوانین لازم درراستای بهبودنظام اداری ومدیریتی کشور براساس اهداف وآرمانهای انقلاب اسلامی .6)پیگیری اصلاح وتقویت ساختار وتشکیلات بخش ورزش کشور و سازمانهای مرتبط با امور جوانان.7)پیگیری و تلاش در راستای تشکیل"اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی"  با هدف احیای جایگاه فرهنگ و تمدن ایرانی8)پیگیری طرح ارائه بنزین آزاد به قیمت مناسب و پیگیری مجدانه تا نهایی شدن آن جهت رفاه حال عموم مردم.

  هرآنچه باب میل شما مردم خوب   است

  همان برای بنده خوشایند ومطلوب است.

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم اسفند ۱۳۸۶ساعت 2:28  توسط اصغردرویشی(امیر)  | 

من خاک پای ملت ایران وحیدرم××××××با این دوتا رابطه ام جور دیگر است.

بنام آنکه جان را فکرت آموخت. 

با صلوات بر محمد و وآل محمد وبا درود به روان پاک شهدا وروح پرفتوح امام راحل(ره) وعرض ادب واحترام به محضر مردم بزرگ ایران و بویژه مردم خونگرم و با صفای استان هرمزگان .

  بنده  اصغر درویشی از فرهنگیان استان هرمزگان به معنای عام و ازکارکنان آموزش و پرورش در بندر عباس در معنای خاص و از اهالی فرهنگ وادب و شعر و شاعری و  کوچک اهل قلم و داوطلب نمایندگی هشتیمین دوره  مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بندر عباس ، قشم  و حاجی آباد هستم وبا نیت خدمت به مردم به این عرصه مهم سیاسی  وارد و در این آزمون بزرگ الهی مشارکت کرده و بضاعت اندک خویش رادر این عرصه, خالصانه به پیشگاه خداوند متعال و محضر مبارک رهبر فرزانه انقلاب ومردم غیور و فهیم این مرز وبوم تقدیم کرده ام تا چه  قبول افتد وچه درنظرآید.

بنده ضمن احترام به تمامی گرایشها واحزاب و گروهها با حضور خود در عرصه انتخابات مجلس هشتم به عنوان عضو کوچکی از جامعه و به نمایندگی از خیل عظیم مردم دردمندو سخت کوش نیازمند به حمایت قانونگذاروحامی اقشار ضعیف وآسیب پذیر وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی, از آنجایی که خود از قشر اکثریت مردم دارای زندگی معمولی که هرچه دارم از خیر و برکت قرآن وخانواده تمسک جسته به قرآن واهل بیت عصمت وطهارت سلام الله علیهم اجمعین وحرکت انقلابی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی واین نظام مقدس است می باشم ونه ازاقلیت سرمایه دار و مرفه بیدرد ،درواقع می خواهم با استعانت از حضرت احدیت با این باور غلط نشات گرفته از فرهنگ غربی که بیان میکند ورود به مراکز تصمیم گیری و قانونگذاری وغیره در انحصار گروهها واحزاب وتشکلهای سیاسی مورد حمایت سران احزاب یا قدرتهای خارجی است ،و متاسفانه باعث باور عامه مردم وسلب اعتماد به نفس بسیاری شده است ،ابراز مخالفت کنم و به عنوان یک معلم کوچک که از استادان بزرگی چون امام راحل(ره) ومقام معظم رهبری درس خود باوری و اعتماد به نفس وشجاعت وجسارت را فراگرفته ام هرچند درابعاد و مدل کوچکتر،  این درس راپس داده و برای خود و دیگرانی که درس اعتماد به نفس را فراموش کرده و مرعوب دشمن شده اند  یادآوری وعملا این درس را تکرار کنم که اولا وقتی ما قدم را درست بر داریم وبا نیت خیر و برای رضای خداوند و خشنودی و خدمت به خلق الله حرکت کنیم اگر شایسته باشیم  همه امور به حول قوه الهی  وبدون نیاز به داشتن ثروت کلان و برخورداری از تبلیغات رنگین و زرق وبرق دار و بوق وکرنا وحمایت گروهها و احزاب سیاسی و احیانا شعارهای تخریبی یا نسبت دادن دروغ به رقبای سیاسی ویا وعده هایی که به فرموده مقام معظم رهبری در سفر اخیرشان به یزد اصلا در حوزه وظایف و کار نماینده مجلس نیست و کار دستگاههای اجرایی و دولت است و صدها ترفند دیگر مثل فریب مردم ساده ونیازمند با پول و یا زدوبند با سران قبا ئل که بخصوص دو مورد اخیرمتاسفانه در هرمزگان بعضا مشاهده شده  است وسایر موارد دیگر که ازنظر مردم آگاه دور نیست ، می توان به مقصد رسید و اساسا نیازی به کجروی با وجود صراط مستقیم نیست.

ثانیا با حضور خود در انتخابات مجلس هشتم در حوزه انتخابیه مذکوربه برخورد فعال و مبتنی بر تفکر در اموراستان ونوآوری و ارئه راه حل توسط نماینده مردم دررفع نواقص ومعایب وگریز از انفعال صرف وایجاد تحرک وافزایش سطح فعالیت و مشارکت نمایندگان این حوزه در مجلس شورای اسلامی می اندیشم وهمانطور که بنده به عنوان یک معلم کوچک همیشه در خصوص مسائل جامعه و بویژه حوزه ای که درآن زندگی می کنم می اندیشم و با تامل و تفکر به دنبال راه حل می گردم معتقدم که نماینده مجلس که مستقیما در قانونگذاری دخالت دارد و قطعا تصمیم او پس از قطعی شدن اجرایی خواهد شد و از این طریق بر زندگی تک تک افراد جامعه تاثیر خواهد گذاشت ،هرچه بیشتر اهل تفکر در امور مردم و توجه به نیازهای واقعی آنان و حرکت در جهت تامین خلاء قانونی برای پوشش نیازهای منطقه باشد و هرچه مستندات بیشتری ارائه  ودلائل و براهین محکمتری اقامه کند ،موفقیت و اقبال بیشتری در مصوب ساختن قانون مناسب و منطبق بر واقعیات جامعه اسلامی جهت حل مسائل و مشکلات با هزینه کمتر خواهد داشت.بنده قانون گذاری درست رادر محسنات به پیشگیری از ابتلا به بیماریها تشبیه کرده ام و به همین ترتیب قانون ضعیف در رفع مشکلات جامعه ویا نامنطبق با نیازهای واقعی کشوررا بسته به درجه ضعف ؛به بیماری  با سطوح پیشرفتگی مختلف تشبیه کرده ام که در این  صورت هزینه آن بیشتروگاهی خیلی بیشتر از حالت اول میباشد.بنابراین نیاز به تمرکز و پرهیزازجنجال آفرینی ودوری از پرداختن به امور غیر ضروری و تفکر در مسائل و یافتن راه حل مناسب ولحاظ آن در قانونگذاری است که میتواند از بروز بسیاری از مشکلات در جامعه جلوگیری کندواین باید دغدغه فکری یک داوطلب نمایندگی مجلس باشد نه زدوبند سیاسی وتبلیغات رنگین یا مخرب.

ثانیا همانطور که همه می دانند و منطق وعقلانیت ومصلحت جامعه ونظام حکم میکند و در کلام مقام معظم رهبری نیز آمده است نماینده مردم باید ازجنس خود مردم واز متن جامعه ومتعلق به آحاد مردم و آگاه به درد جامعه وهمزیست و همصحبت ودرکنارآنان ورئوف ومهربان ودردآشناودیندار وخداشناس و قدردان مردم و نعمت بزرگ جمهوری اسلامی و ایران سربلند باشد.اینطور نباشد که مردم نمایندگان خود را فقط در زمان جلب آراءدر حوزه های انتخابیه ببینندوپس ازآنکه به مجلس راه یافتند دیگر ازآنها خبر واثری نباشد تا دور بعدی انتخابات و در طول دوره نمایندگی اصلا دردسترس نباشند وحتی حاضر به دیدار با مردمی که آنان را انتخاب و به مجلس روانه کرده اند، نباشند وعده های آنچنانی بدهند ولی در عمل کاری در جهت تحقق آنچه وعده کرده اند،نکنند و از نمایندگی صرفا به نشستن بر کرسی نمایندگی مجلس اکتفا نمایند.ذکر این بیت شعر خالی از لطف نیست که قبلا در وصف افرادی از این دست گفته ام:

این جماعت وعده خورشید بودن می دهند                                                                                       سوسویی ازدور بعدا همچو انجم می کنند .                                                                         

چه خوب است نماینده مجلس یا مدیر اجرایی از سیره عملی پیامبر پیروی کند:

"لقدجاءکم رسول من انفسکم عزیزعلیه ما عنتم حریص علیکم با لمومنین روف رحیم"(توبه 127).

چه خوب است نماینده مجلس با مردم ودستگاهها ارتباط بیشتری داشته باشد وخود را جدای از مردم نداند و مسائل و دشواریهای مردم را ازنزدیک مشاهده و چاره جویی کند. چه خوب است نماینده مجلس هر ازچند گاهی در بین مردم حوزه انتخابیه  خود حاضر شود واز روند پیگیری امور وکلای خویش در مجلس گزارش بدهد و میزان دستیابی به اهداف تعریف شده که آنها را در شعارهای تبلیغاتی خود آورده است گزارش خود را ارائه نماید وحسن نیت خود را به مردم نشان دهد.

درپایان ضمن آرزوی سلامتی برای همه ایرانیان بویژه مردم خونگرم بندر عباس و استان هرمزگان ،سربلندی و عزت ایران و ایرانی را خواستارم  وامیدوارم با دعای خیر شما خوبان خدای متعال توفیق بندگی وعبادت خود وخدمت به مردم شریف وغیور خطه نیلگون خلیج همیشه فارس و ایران اسلامی رابه اینحقیر عنایت فرماید انشاالله.

 سخنم رابا ابیاتی چند از قصیده ای که سالهای پیش گفته ام و به نوعی با اعتماد به نفس مورد اشاره مقام معظم رهبری مرتبط  بوده والبته با لاف شاعری وغرور ملی توام شده است ختم می کنم:

 

عن قریب است که غوغا بکند در عالم                                 این سلحشور که از کشور جان می آید

شا عر ملک خلیجیم و ا میرا لشعرا                                      موج آ وازه ی ما با سبلان می آ ید

با خلیج وطنم،فارس عجین بوده امیر                                   وهمین فارس به تالیف وبیان می آید

آنچه می آید از الوند و دماوند وسهند                                   ا زخلیج ا بد فارس هما ن می آید

ای کهن بوم من ای مهد تمدن !ایران!                                 باز هم نام تو بر صدر جهان می آید.

 

 بندر عباس بهمن ۸۶

اصغر درویشی

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام بهمن ۱۳۸۶ساعت 6:10  توسط اصغردرویشی(امیر)  | 

من خاک پای ملت ایران وحیدرم××××××با این دوتا رابطه ام جور دیگر است.

امشب درون کلبه ی من نور ديگر است
 نوری که از جنس يک حضور ديگر است
طوفان بپا می کند از فرط اشتياق
در بحر پُرخروش دلم شور ديگر است
 من بحر پُر خروش بسی ديده ام ولی
 دريای پُر تلاطم دل جور ديگر است
 تا سنگ سودای تو يارب سرم شکست
 در اين سرِ شکسته هم شعور ديگر است
 بد مستی من از کشش دُردِ جام نيست
در باده زلال تو يک زورِ ديگر است
من در ميان بحرِ مَيَت غوطه می خورم
دراين شنای دائمی سرور ديگر است
از دودمان غم خبری نيست نزد ما
دل در پی دادن يک سور ديگر است
منصورقرن بيست ويکم نيز می رسد
 اين قرن در تدارک منصور ديگر است
 ما از پل صراط غم عشق رد شديم
اين رشته برگردن رنجور ديگر است
در بحر موسيقی شعر تو رفته ام
انگار در شعر تو يک شور ديگر است
تقويم تاريخ تو ای مرز پُر گُهر
اينک نيازمند يک مرور ديگر است
گهواره ی تمدن و سر چشمه ی هنر
 امروز آبستن غرور ديگر است
 من خاک پای ملت ايران وحيدرم
با اين دوتا رابطه ام جور ديگر است
 ديدم دلم برای تو تنگ است يا امير
   گفتم نيازمند يک حضور ديگر است
درويشی از دولت اين ماه تابناک
امشب درون کلبه من نور ديگر است.
(بندرعباس مرداد ۱۳۸۴)

اصغر درویشی(امیر) داوطلب نمایندگی مجلس هشتم در حوزه ی بندر عباس قشم حاجی آباد ابو موسی و خمیر.

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16:29  توسط اصغردرویشی(امیر)  | 

(امیرالدین)اصغردرویشی داوطلب نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بندر عباس٬قشم ٬

 بنام آنکه جان را فکرت آموخت                   چراغ دل به نور جان برافروخت

 با سلام و درود به شما بازدید کننده عزیز !

بنده درویشی هستم از داوطلبین نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بندر عباس ‌٬قشم ٬ حاجی آباد٬ابوموسی و خمیر و در این وبلاگ بنا دارم با استعانت از درگاه خداوند متعال دیدگاهها و نظرات انتخاباتی و غیر انتخاباتی خود را درباره مسائل روز جامعه و مواضع خودم را در خصوص انتخابات مجلس هشتم بیان و به اطلاع عموم برسانم .نام سجلی من اصغر درویشی است و "امیر" تخاص شاعری بنده و نامی است که کامل آن "امیرالدین" می باشد .

بنده یک فرهنگی هستم در معنای عام کلمه و در معنای خاص ازکارکنان آموزش وپرورش هستم . نتیجه سالها تدریس و کار در استان هرمزگان و تفکر در امور جاری جامعه به عنوان یک معلم و به عنوان یکی از اهالی دل و کوچک اهل قلم و به عنوان یک شاعر معنا گرای کلاسیک که همیشه سعی در ارائه مفاهیم بلند دینی و عرفانی و شئون انسانی و امور اجتماعی در ابیاتی کوتاه  داشته ام اکنون به این نتیجه رسیدم که به صحنه سیاست و قانونگذاری وارد شوم و از آنجا که در اندیشه ام ریشه بسیاری از بحرانها و مشکلات و مسائل جامعه را در قانونگذاری و اجرای آن می بینم و شاهد عدم تفکر لازم در وضع بعضی از قوانین و در نتیجه ایجاد بعضی از قوانین ضعیف که بازتاباننده جایگاه انسان از دیدگاه دین مبین اسلام و منزلت انسان در ادیان الهی و بخصوص در اسلام عزیز نمی باشد وبه هزار ویک دلیل دیگر که امیدوارم بتوانم کم کم این دلایل را در این پایگاه فرهنگی نو و خجسته  باستحضار شما عزیزان برسانم وارد این عرصه شدم و انشاالله با تکیه بر مشیت الهی و حرکت وجنبش خویش و با تاییدات حضرت ولی عصر(عج) ارواحنا فداه به پیش خواهم رفت و البته به دعای خیر شما بازدید کننده عزیز محتاجم . والسلام علیکم ورحمته الله.

(امیرالدین)اصغردرویشی داوطلب نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بندر عباس٬قشم ٬حاجی آباد٬ابوموسی وخمیر

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 0:50  توسط اصغردرویشی(امیر)  | 

چرا به عرصه انتخابات وارد شدم

 

                                                       بسم الله الرحمن الرحیم

ضرورت حضور در انتخابات مجلس هشتم و اعلام داوطلبی بنده  نخست ریشه در اعتقادات مذهبی و باورهای دینیم دارد که  این نگاه مکتبی به جامعه  انگیزش لازم را دراین برهه از زمان ودر این مکان در من ایجاد کرد ه ودر نوع نگرشم به جامعه و نحوه اداره آن که برگرفته ازمکتب اسلام وجهان بینی اسلامی است ،ضرورت این حضوررا به نیکی احساس می کنم ودر مرتبه دوم، علت حضورم مربوط می شود به مسائل و مشکلات موجود در این حوزه ودر نگاه وسیع در سطح کشور که باید با درایت قانونگذار راهگشایی  و با تحرک و جنبش وحرکت دولت  رفع شود که قطعا ویقینا این خواست  آحاد مردم و ازمنویات مقام معظم رهبری نیز هست. در مرحله سوم هدفم از حضور در عرصه انتخابات مجلس هشتم ،تکرار درس بزرگ خود باوری و اعتماد به نفسی است که انقلاب اسلامی ایران به رهبری بزرگ مردی است که در مسیر حرکت انبیاء الهی  بپا خواست  و به آن تداوم بخشید و ناممکن قرن خود را ممکن ساخت و به همگان در سراسر عالم آموخت که یدالله فوق ایدیهم.

 من ِنوعی و اکثریت قریب به اتفاق مردم حوزه انتخابیه بندرعباس و شهرستانهای مربوطه و  بطور کلی استان هرمزگان  جز در چند مورد در دوره های پیشین،حرکت درخور و شایان توجهی از نمایندگان مجلس - در دفاع از محرومیت استان هرمزگان در بخشهای مختلف بویژه در بخشهای فرهنگی و  سطح معیشت مردم که اکثریت مردم هرمزگان بجز اقشار خاصی که از سرمایه داران و قشر مرفه و بر خوردار جامعه هستند ،زندگی اقتصادی ضعیف وآسیب پذیری دارند و در بسیاری از مردم فقر شدید باعث آسیبهای جبران ناپذیری به آنان و به بافت جمعیتی استان و به فرهنگ عمومی در منطقه شده است  و سهم هرمزگان از درآمدهای ملی به دست آمده از منابع گوناگون طبیعی و پتانسیل های عظیم اقتصادی و بازرگانی وتجاری واقع در این استان و همچنین بالا بودن نرخ تورم وهزینه های زندگی در استان بویژه در بندرعباس و جزایراستان به مدت طولانی و در سالیان دراز و عدم توجه به این درد بزرگ  و کمرشکن اقتصادی در استان  وعدم لحاظ آن در قانون  - دیده نشده است. ما ریشه این مشکلات و عقب ماندگیها در بخشهای مختلف رامربوط به ضعف پوشش واقعیتهای موجود در استان و بازتاب ضعیف آن درمجلس و در نتیجه توجه ناکافی قانونگذار و طبعا دستگاه اجرایی می دانیم و معتقدیم نمایندگان مردم در هرمنطقه ، نخست باید واقعیتهای حوزه های انتخابیه خود را بشناسند ،بپذیرند ،در باره آن بیندیشند و بدون کم وکاست آنرا به صورت پیشنهاد و طرح قانونی به مجلس ببرند و با ارائه دلایل محکم ومنطقی منطبق بر آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی وظایف خود را به نحو احسنت به انجام برسانند و در وضع قانون قوی که در رفع مشکلات مردم اثرگذار باشد تلاش کنند و وقت وانژی خود را در پاسداشت و احترام به مردمی که آنان را به عنوان اصلح افراد وامانتدار مردم ونظام و قانون اساسی و رهروان راه سعادت مادی و معنوی جامعه برگزیده اند ،صرف کنند واگر در این راستا نتوانستند به هردلیل آن تاثیر مورد انتظار را بر زندگی مردم بگذارند و در بهبود وضع قوانین و سهل الوصول کردن خدمات دولت وراهگشایی لازم برای دولت در خدمت رسانی بهتر؛ موثر واقع شوند،لااقل در بین مردم حضور یابند و از روند کارهایی که انجام داده اند و مجموعه فعالیتهای خود در بازه های زمانی مختلف گزارش عملکرد خود را ارائه دهند و مردم را نه با تحقیر آنان به صور مختلف مثل پرداخت هزینه آب و برق و..... به نام خود بلکه با ارائه گزارشات مستند از فعالیتهای موثروماندگارخود بر زندگی آحاد مردم ودر صورت کمک مالی با ذکر منابع کمک مالی  احترام واکرام کنند وبا مردم از نزدیک در ارتباط باشند و مشکلات ومسائل پیش روی آنان را خوب ببیند وبفهمند و به صورت پایدار چاره اندیشی کنند و با مردم با مهربانی و عطوفت رفتار کنند و حود را برتر از مردم نپندارند و در کنار مردم و متعلق به مردم و در خدمت مردم در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی باشند و در کسب فضائل انسانی وتخلق به اخلاق الهی بکوشند و نشان بدهند که خیر خواه مردم و نظام و اسلام عزیز هستند. دغدغه خاطر نماینده مجلس شورای اسلامی باید انجام وظایف محوله به نیکوترین وجه ممکن باشد و این میسر نخواهد بود مگرزمانی که نیت آدم ازآمدن به این میدان قدرت طلبی وسلطه بر مدیریت اقتصادی کشور نباشد و این مهم همم مقدور نیست الا به در هم شکستن تعینات فردی وتعلقات دنیوی و گرایش عملی به اسلام و پذیرش آن از دل جان و عمل به محتوی قرآن وتبدیل شدن به یک انسان درمعنای قرآنی آن. وظیفه رای دهندگان بسار سنگین و مسئولیت آنان در فرستادن نمایندگانشان به مجلس شورای اسلامی بسار خطیر است! مجلس شورای اسلامی تصمیم ساز ترین مرکز موثر بر روند و امور جاری کشور است. انحراف در فرستادن نماینده به مجلس به معنای انحراف از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی و اسلام است. انحراف در فرستادن نماینده به مجلس به معنی فرستادن مخالف ومعاند با نظام نیست و فرستادن افراد و گروههایی که سعی در بدست گرفتن نظام اقتصادی کشور به نفع سرمایه داران و کنترل نبض شریان اقتصاد مملکت و به انحصار درآوردن آن وایجاد انحراف در مسیر انقلاب و ممانعت از تحقق آرمانهای انقلاب شکوهمند اسلامی دارند ؛ به مراتب از تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی کار ساز ترو موثرتر است.   ایراد بزرگی که بر نحوه جلب آراء مردم توسط دسته ای از داوطلبین نمایندگی مجلس در ادوار مختلف و از جمله در این دوره وارد است ،توهین آشکار به ارزش رای مردم و تحقیر اساس انتخابات و مردم سالاری دینی تعریف شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی با سوء استفاده از مشکلات مالی مردم بویژه اقشار ضعیف و آسیب پذیری است که در اداره زندگی با کاستی و کمبود روبرو هستند و گروهی از مرفهین بیدرد که در لباسهای مختلف و صرفا برای تکیه برکرسی نمایندگی مجلس و استفاده از موقعیت حضور درقوه مقننه برای مقاصد کلان مالی و به دست گیری جریان اقتصادی کشور در مقیاس وسیع با نیرنگ از پیش طراحی شده به اغفال مردم ساده دل نیازمند به حمایت مالی می پردازند و با جلب رضایت آنان به صور مختلف و با دادن وعده های بی اساس به میدان می آیند و اگر در مقابل این جریان ایستادگی نشود و موضع دلسوزان ومتعهدین و متئدینین و روشنفکران دینی  نباشد و مردم از دستهای پنهان پشت پرده ها آکاه نشوند و اطلاعات لازم برای تصمیم گیری آنان در اختیارشان قرار نگیرد این جماعت مورد بحث به خواستهای خودشان دست خواهند یافت .

بنده به عنوان یک معلم دردمند و سرشار از ناگفته ها که در طول سالیان متمادی به تفکر در امور جامعه پرداخته و در اکثریت رخدادهای کشور در سالهای گذشته بطور مستمر پیگیر بوده وبه تجزیه وتحلیل وقایع جامعه جهانی پرداخته  و گوش به زنگ فرموده های مقام معظم رهبری بوده ام ودر پیشه و حرفه وکارم که تدریس و انتقال مفاهیم در رشته تخصصی به گروه هدف در رده کاری خود بوده نهایت سعی و تلاشم را به انجام رسانده ام؛ به دلایلی که اگر لازم بدانم در جای خودش به تفصیل درباره آن سخن حواهم گفت ؛ کمتر موفق به ورود به عرصه های تصمیم گیری  شده ام ؛ اکنون با تمام وجود و با همه توان مادی و معنویم و با بضاعت اندک خویش در هردو بعد یاد شده به عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی  در دوره هشتم وارد شده ام تابا لطف و عنایت الهی  رسالت خود را به عنوان یک معلم در جامعه به انجام برسانم و مردم را از خطرات پیش روی آگاه سازم و بدینوسیله از انحراف و انصراف از آرمانهای انقلاب در جریان انتخابات توسط سود جویان و فرصت طلبان جلوگیری بعمل آورم و در برابر سرمایه داران بزرگ و حریفان قدری که در پیش روی درام با تمام قدرت بایستم.

  اینجانب از خداوند متعال لیاقت خدمتگذاری به اسلام ومسلمین را مسئلت دارم و از مردم می خواهم که در فرستادن نمایندگان خود به مجلس به همه جوانب امر عنایت و توجه کافی داشته باشند.

 

                 اصغردرویشی(امیر) داوطلب نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی

                           حوزه انتخابیه بندرعباس،قشم،حاجی آباد،ابوموسی وخمیر

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 23:37  توسط اصغردرویشی(امیر)  | 

چرا به عرصه انتخابات وارد شدم

                                                       بسم الله الرحمن الرحیم

ضرورت حضور در انتخابات مجلس هشتم و اعلام داوطلبی بنده  نخست ریشه در اعتقادات مذهبی و باورهای دینیم دارد که  این نگاه مکتبی به جامعه  انگیزش لازم را دراین برهه از زمان ودر این مکان در من ایجاد کرد ه ودر نوع نگرشم به جامعه و نحوه اداره آن که برگرفته ازمکتب اسلام وجهان بینی اسلامی است ،ضرورت این حضوررا به نیکی احساس می کنم ودر مرتبه دوم، علت حضورم مربوط می شود به مسائل و مشکلات موجود در این حوزه ودر نگاه وسیع در سطح کشور که باید با درایت قانونگذار راهگشایی  و با تحرک و جنبش وحرکت دولت  رفع شود که قطعا ویقینا این خواست  آحاد مردم و ازمنویات مقام معظم رهبری نیز هست. در مرحله سوم هدفم از حضور در عرصه انتخابات مجلس هشتم ،تکرار درس بزرگ خود باوری و اعتماد به نفسی است که انقلاب اسلامی ایران به رهبری بزرگ مردی است که در مسیر حرکت انبیاء الهی  بپا خواست  و به آن تداوم بخشید و ناممکن قرن خود را ممکن ساخت و به همگان در سراسر عالم آموخت که یدالله فوق ایدیهم.

 من ِنوعی و اکثریت قریب به اتفاق مردم حوزه انتخابیه بندرعباس و شهرستانهای مربوطه و  بطور کلی استان هرمزگان  جز در چند مورد در دوره های پیشین،حرکت درخور و شایان توجهی از نمایندگان مجلس  در دفاع از محرومیت استان هرمزگان در بخشهای مختلف بویژه در بخشهای فرهنگی و  سطح معیشت مردم که اکثریت مردم هرمزگان بجز اقشار خاصی که از سرمایه داران و قشر مرفه و بر خوردار جامعه هستند ،زندگی اقتصادی ضعیف وآسیب پذیری دارند و در بسیاری از مردم فقر شدید باعث آسیبهای جبران ناپذیری به آنان و به بافت جمعیتی استان و به فرهنگ عمومی در منطقه شده است  و سهم هرمزگان از درآمدهای ملی به دست آمده از منابع گوناگون طبیعی و پتانسیل های عظیم اقتصادی و بازرگانی وتجاری واقع در این استان و همچنین بالا بودن نرخ تورم وهزینه های زندگی در استان بویژه در بندرعباس و جزایراستان به مدت طولانی و در سالیان دراز و عدم توجه به این درد بزرگ  و کمرشکن اقتصادی در استان  وعدم لحاظ آن در قانون  - دیده نشده است. ما ریشه این مشکلات و عقب ماندگیها در بخشهای مختلف رامربوط به ضعف پوشش واقعیتهای موجود در استان و بازتاب ضعیف آن درمجلس و در نتیجه توجه ناکافی قانونگذار و طبعا دستگاه اجرایی می دانیم و معتقدیم نمایندگان مردم در هرمنطقه ، نخست باید واقعیتهای حوزه های انتخابیه خود را بشناسند ،بپذیرند ،در باره آن بیندیشند و بدون کم وکاست آنرا به صورت پیشنهاد و طرح قانونی به مجلس ببرند و با ارائه دلایل محکم ومنطقی منطبق بر آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی وظایف خود را به نحو احسنت به انجام برسانند و در وضع قانون قوی که در رفع مشکلات مردم اثرگذار باشد تلاش کنند و وقت وانژی خود را در پاسداشت و احترام به مردمی که آنان را به عنوان اصلح افراد وامانتدار مردم ونظام و قانون اساسی و رهروان راه سعادت مادی و معنوی جامعه برگزیده اند ،صرف کنند واگر در این راستا نتوانستند به هردلیل آن تاثیر مورد انتظار را بر زندگی مردم بگذارند و در بهبود وضع قوانین و سهل الوصول کردن خدمات دولت وراهگشایی لازم برای دولت در خدمت رسانی بهتر؛ موثر واقع شوند،لااقل در بین مردم حضور یابند و از روند کارهایی که انجام داده اند و مجموعه فعالیتهای خود در بازه های زمانی مختلف گزارش عملکرد خود را ارائه دهند و مردم را نه با تحقیر آنان به صور مختلف مثل پرداخت هزینه آب و برق و..... به نام خود بلکه با ارائه گزارشات مستند از فعالیتهای موثروماندگارخود بر زندگی آحاد مردم ودر صورت کمک مالی با ذکر منابع کمک مالی  احترام واکرام کنند وبا مردم از نزدیک در ارتباط باشند و مشکلات ومسائل پیش روی آنان را خوب ببیند وبفهمند و به صورت پایدار چاره اندیشی کنند و با مردم با مهربانی و عطوفت رفتار کنند و حود را برتر از مردم نپندارند و در کنار مردم و متعلق به مردم و در خدمت مردم در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی باشند و در کسب فضائل انسانی وتخلق به اخلاق الهی بکوشند و نشان بدهند که خیر خواه مردم و نظام و اسلام عزیز هستند. دغدغه خاطر نماینده مجلس شورای اسلامی باید انجام وظایف محوله به نیکوترین وجه ممکن باشد و این میسر نخواهد بود مگرزمانی که نیت آدم ازآمدن به این میدان قدرت طلبی وسلطه بر مدیریت اقتصادی کشور نباشد و این مهم همم مقدور نیست الا به در هم شکستن تعینات فردی وتعلقات دنیوی و گرایش عملی به اسلام و پذیرش آن از دل جان و عمل به محتوی قرآن وتبدیل شدن به یک انسان درمعنای قرآنی آن. وظیفه رای دهندگان بسار سنگین و مسئولیت آنان در فرستادن نمایندگانشان به مجلس شورای اسلامی بسار خطیر است! مجلس شورای اسلامی تصمیم ساز ترین مرکز موثر بر روند و امور جاری کشور است. انحراف در فرستادن نماینده به مجلس به معنای انحراف از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی و اسلام است. انحراف در فرستادن نماینده به مجلس به معنی فرستادن مخالف ومعاند با نظام نیست و فرستادن افراد و گروههایی که سعی در بدست گرفتن نظام اقتصادی کشور به نفع سرمایه داران و کنترل نبض شریان اقتصاد مملکت و به انحصار درآوردن آن وایجاد انحراف در مسیر انقلاب و ممانعت از تحقق آرمانهای انقلاب شکوهمند اسلامی دارند ؛ به مراتب از تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی کار ساز ترو موثرتر است.   ایراد بزرگی که بر نحوه جلب آراء مردم توسط دسته ای از داوطلبین نمایندگی مجلس در ادوار مختلف و از جمله در این دوره وارد است ،توهین آشکار به ارزش رای مردم و تحقیر اساس انتخابات و مردم سالاری دینی تعریف شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی با سوء استفاده از مشکلات مالی مردم بویژه اقشار ضعیف و آسیب پذیری است که در اداره زندگی با کاستی و کمبود روبرو هستند و گروهی از مرفهین بیدرد که در لباسهای مختلف و صرفا برای تکیه برکرسی نمایندگی مجلس و استفاده از موقعیت حضور درقوه مقننه برای مقاصد کلان مالی و به دست گیری جریان اقتصادی کشور در مقیاس وسیع با نیرنگ از پیش طراحی شده به اغفال مردم ساده دل نیازمند به حمایت مالی می پردازند و با جلب رضایت آنان به صور مختلف و با دادن وعده های بی اساس به میدان می آیند و اگر در مقابل این جریان ایستادگی نشود و موضع دلسوزان ومتعهدین و متئدینین و روشنفکران دینی  نباشد و مردم از دستهای پنهان پشت پرده ها آکاه نشوند و اطلاعات لازم برای تصمیم گیری آنان در اختیارشان قرار نگیرد این جماعت مورد بحث به خواستهای خودشان دست خواهند یافت .

بنده به عنوان یک معلم دردمند و سرشار از ناگفته ها که در طول سالیان متمادی به تفکر در امور جامعه پرداخته و در اکثریت رخدادهای کشور در سالهای گذشته بطور مستمر پیگیر بوده وبه تجزیه وتحلیل وقایع جامعه جهانی پرداخته  و گوش به زنگ فرموده های مقام معظم رهبری بوده ام ودر پیشه و حرفه وکارم که تدریس و انتقال مفاهیم در رشته تخصصی به گروه هدف در رده کاری خود بوده نهایت سعی و تلاشم را به انجام رسانده ام؛ به دلایلی که اگر لازم بدانم در جای خودش به تفصیل درباره آن سخن حواهم گفت ؛ کمتر موفق به ورود به عرصه های تصمیم گیری  شده ام ؛ اکنون با تمام وجود و با همه توان مادی و معنویم و با بضاعت اندک خویش در هردو بعد یاد شده به عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی  در دوره هشتم وارد شده ام تابا لطف و عنایت الهی  رسالت خود را به عنوان یک معلم در جامعه به انجام برسانم و مردم را از خطرات پیش روی آگاه سازم و بدینوسیله از انحراف و انصراف از آرمانهای انقلاب در جریان انتخابات توسط سود جویان و فرصت طلبان جلوگیری بعمل آورم و در برابر سرمایه داران بزرگ و حریفان قدری که در پیش روی درام با تمام قدرت بایستم.

  اینجانب از خداوند متعال لیاقت خدمتگذاری به اسلام ومسلمین را مسئلت دارم و از مردم می خواهم که در فرستادن نمایندگان خود به مجلس به همه جوانب امر عنایت و توجه کافی داشته باشند.

 

                 اصغردرویشی(امیر) داوطلب نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی

                           حوزه انتخابیه بندرعباس،قشم،حاجی آباد،ابوموسی وخمیر

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 2:56  توسط اصغردرویشی(امیر)  | 

سخن نخست

       بنام آنکه جان را فکرت آموخت                   چراغ دل به نور جان برافروخت

 با سلام و درود به شما بازدید کننده عزیز !

بنده درویشی هستم از داوطلبین نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بندر عباس ‌٬قشم ٬ حاجی آباد٬ابوموسی و خمیر و در این وبلاگ بنا دارم با استعانت از درگاه خداوند متعال دیدگاهها و نظرات انتخاباتی و غیر انتخاباتی خود را درباره مسائل روز جامعه و مواضع خودم را در خصوص انتخابات مجلس هشتم بیان و به اطلاع عموم برسانم .نام سجلی من اصغر درویشی است و "امیر" تخاص شاعری بنده و نامی است که کامل آن "امیرالدین" می باشد .

بنده یک فرهنگی هستم در معنای عام کلمه و در معنای خاص ازکارکنان آموزش وپرورش هستم . نتیجه سالها تدریس و کار در استان هرمزگان و تفکر در امور جاری جامعه به عنوان یک معلم و به عنوان یکی از اهالی دل و کوچک اهل قلم و به عنوان یک شاعر معنا گرای کلاسیک که همیشه سعی در ارائه مفاهیم بلند دینی و عرفانی و شئون انسانی و امور اجتماعی در ابیاتی کوتاه  داشته ام اکنون به این نتیجه رسیدم که به صحنه سیاست و قانونگذاری وارد شوم و از آنجا که در اندیشه ام ریشه بسیاری از بحرانها و مشکلات و مسائل جامعه را در قانونگذاری و اجرای آن می بینم و شاهد عدم تفکر لازم در وضع بعضی از قوانین و در نتیجه ایجاد بعضی از قوانین ضعیف که بازتاباننده جایگاه انسان از دیدگاه دین مبین اسلام و منزلت انسان در ادیان الهی و بخصوص در اسلام عزیز نمی باشد وبه هزار ویک دلیل دیگر که امیدوارم بتوانم کم کم این دلایل را در این پایگاه فرهنگی نو و خجسته  باستحضار شما عزیزان برسانم وارد این عرصه شدم و انشاالله با تکیه بر مشیت الهی و حرکت وجنبش خویش و با تاییدات حضرت ولی عصر(عج) ارواحنا فداه به پیش خواهم رفت و البته به دعای خیر شما بازدید کننده عزیز محتاجم . یا علی.

+ نوشته شده در  جمعه پنجم بهمن ۱۳۸۶ساعت 15:56  توسط اصغردرویشی(امیر)  |